پیوند درختان میوه

پیوند درختان میوه

پیوند پیوند عبارت است از اتصال و اتحاد دو اندام و بافت گیاهی به‌طوری‌که دو قسمت در محل اتصالی‌ترمیم شده و به‌صورت یک واحد مستقل درمی‌آیند. قسمتی که پیوند در روی آن انجام می‌گیرد و بخش ریشه گیاه جدید را ... ادامه مطلب
تغذیه درختان میوه

تغذیه درختان میوه

در این مقاله به تغذیه درختان میوه با معرفی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و نحوه جذب انها خواهیم پرداخت در ادامه همراه ما باشید عناصر غذایی موردنیاز گیاهان تغذیه بهینه گیاه شرط اصلی بهبود کمی و کیفی محصولات است. ... ادامه مطلب
حرکت آب در گیاه

حرکت آب در گیاه

جهت رساندن آب و املاح جذب شده توسط ریشه به اندام‌های هوایی و برگ‌ها، وجود یک سیستم انتقال ضروری است. این سیستم انتقال در گیاهان، شامل اجزای مختلفی می‌باشد. در این مقاله، ساختار سیستم انتقال آب در گیاه ، حرکت ... ادامه مطلب
کلات آهن

کلات آهن

در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع کود کلات آهن موجود در بازار بپردازیم و به صورت مختصر به  بررسی معایب و مزایای هر کدام بپردازیم   کمبود آهن در گیاهان کمبود آهن یک عامل محدودکننده رشد گیاهان است. ... ادامه مطلب
علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف‌های هرز در مزرعه ارگانیک ﻛﺸــﺎورزی ارﮔﺎﻧﻴــﻚ در اﻛﺜــﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺑﻪ‌ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻣﻤﻜــﻦ ﺑــﺮای ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺳــﺎﻟﻢ شناخته‌شده و داﻣﻨــﻪ آن ﻧﻴــﺰ روزبه‌روز ﮔﺴــﺘﺮش می‌یابد. در ﻣﺰرﻋــﻪ، ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ و علف‌های ﻫــﺮز در اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮاد ... ادامه مطلب