زمان استفاده از گوگرد مایع

زمان استفاده از گوگرد مایع

ما در این مقاله به شما خواهیم گفت که بهترین میزان و زمان استفاده از گوگرد مایع چه موقع می باشد پس با ما همراه شود

نقش گوگرد در رشد گیاهان

گوگرد از عناصر پرمصرف مورد نیاز براي رشد گیاهان است. حضور گوگرد در ساختمان ترکیبات بتامین، تیامین، بیوتین، کوآنزیم، اسیدهاي آمینه گوگردار، سولفولیپیدها، سولفوکسیدها و متالوتیونین‌ها موجب داشتن نقش کلیدي این عنصر در فعال کردن بسیاري از آنزیم‌ها، تنفس، پروتئین‌سازي، دفع حشرات و تعدیل سمیت بعضی عناصر سنگین در گیاهان شده است. مقدار متوسط گوگرد در پوسته زمین حدود 0.4 درصد بوده؛ اما دامنه تغییرات آن در خاك‌هاي کشاورزي زیاد است. کمترین مقدار آن در خاك‌هاي شنی 20 میلی‌گرم گوگرد بر کیلوگرم خاك و بیشترین مقدار آن در نواحی جزر و مدي که سولفیدها تجمع پیدا می‌کنند، 35 میلی‌گرم گوگرد بر کیلوگرم خاك می‌باشد.

گوگرد به مقدار فراوانی در گیاه به‌ویژه در برگ‌ها یافت می‌شود. این عنصر جزء تشکیل‌دهنده پروتئین در گیاه است و مهم‌ترین عملکرد آن شرکت در تولید اسیدهای آمینه و به دنبال آن سنتز پروتئین می‌باشد. گوگرد جزء مهمی در تشکیل ویتامین‌های ضروری برای متابولیسم گیاه است و به‌صورت آنیون سولفات SO42- در محلول خاک وجود دارد.

جذب گوگرد توسط خاک

 عنصر گوگرد برای جذب توسط خاک باید به سولفات تبدیل شود. عوامل زیادی در انجام فرآیند تبدیل گوگرد به سولفات کمک می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از رطوبت خاک، جای‌گذاری مناسب گوگرد در خاک و فعالیت میکروارگانیسم‌ها است. اما علاوه بر این، گیاه بخشی از نیاز گوگرد خود را از هوا از طریق شاخه‌ها دریافت می‌کند.

سولفات‌ها در خاک بسیار متحرک هستند و به سرعت به ریشه گیاه می‌رسند و آنها را در فصل رویش برای ترکیب شدن با کودهای شیمیایی ازته آماده می‌کنند.

تاثیر گوگرد در خاک

گوگرد در کنترل اسیدیته خاک و پایین آوردن PH و اصلاح خاک قلیایی و آهکی موثر است و چون با آب حل نمی‌شود و فرایند اکسیداسیون آن در خاک طولانی می‌باشد، لذا توصیه شده که از باکتری تیوباسیلوس برای تسریع در فرایند اکسیداسیون استفاده شود. خاک به‌عنوان بستر اصلی کشت گیاه و نیز محیطی منحصر بفرد برای انواع حیات محسوب می‌شود. کمبود مواد آلی از یک سو و آهکی و قلیایی بودن اراضی کشاورزی از سوی دیگر موجب پدیدار شدن انواع ناهنجاری‌ها، افت پتانسیل در تولید محصولات کشاورزی، کاهش سطح حاصلخیزی خاک‌های زراعی و بحران‌های زیست ‌محیطی می‌شود. با توجه به اثرات مفید کاربرد گوگرد در طبیعت استفاده از این محصول به عنوان کود و سم برای از بین بردن ناهنجاری‌های خاک نقش بسزایی دارد.

گوگرد به علت دارا بودن خاصیت قارچ‌کشی، خاک را ضدعفونی می‌کند و بعد از ازت، فسفر و پتاس چهارمین عنصر پر مصرف برای گیاهان به شمار می‌رود. با توجه به اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک مو (انگور) استفاده از این عنصر توسط کارشناسان توصیه می‌شود. استفاده از این ماده برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی ضروری می‌باشد. مصرف گوگرد باعث پایین آمدن اسیدیته خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر ذخیره شده در خاک آسان می‌کند.

گوگرد مایع به شکل عنصری S هست و دو ماه طول می‌کشد تا جذب شود و به فرم قابل جذب برای گیاه دربیاید؛ ولی طی همان دو ماه دورکننده آفات و بیماری‌ها و حشرات است و در کاهشPH  خاک و اصلاح خاک می‌تواند مفید باشد.

میزان و زمان استفاده از گوگرد مایع

نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که مصرف صحیح گوگرد در خاک می‌تواند ضمن بهبود شرایط شیمیایی خاک به جذب بهتر بعضی عناصر غذایی توسط گیاه کمک کند و با افزایش عملکرد گیاه از مخاطرات زیست محیطی احتمالی نیز جلوگیری نماید. لذا مصرف گوگرد همراه با ماده آلی و تیوباسیلوس به میزان دو درصد گوگرد مصرفی برای بهبود شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش عملکرد گیاهان توصیه می‌شود.

دقت داشته باشید که گوگرد مایع باید در دمای 16 تا30 درجه سانتی‌گراد استفاده شود، دمای بالاتر از 35 درجه سانتی‌گراد باعث سوزاندن گیاه می‌شود.

زمان مصرف گوگرد مایع

از آنجا که گوگرد مایع قابلیت جذب بسیار بالایی دارد، زمانی که کشاورز خواهان تغییرات سریع می‌باشد می‌توان از آن استفاده کرد. مصرف این کود بسیار راحت است و به دو صورت آبیاری و محلول‌پاشی می توان از آن استفاده نمود. مصرف این محصول بهتر است در زمانی انجام شود که انرژی زیادی از درخت و یا گیاهان از دست رفته است، البته باید در چندین مرحله از این کود مایع استفاده کرد:

 •  مرحله اول استفاده بهتر است زمانی باشد که گیاه در خواب بوده و تازه شروع به گلدهی می‌کند.
 • مرحله دوم نیز در زمان تشکیل دانه و میوه است، چرا که در این زمان درخت انرژی زیادی از دست خواهد داد و صرف تولید میوه خواهد کرد.

بنابراین استفاده از کود گوگرد در این دو مرحله بسیار مهم و ضروری است.

 • در این میان مرحله سومی نیز وجود دارد و زمانی است که میوه درخت در حال رشد و یا به عبارت دیگر مغز میوه در حال پر شدن است، می‌باشد. دقت کنید که حدود 20 روز به برداشت محصول باید مانده باشد؛ در آن زمان می‌توانید کود را با آب آبیاری مخلوط کنید و درختان را آبیاری نمایید.

برای درختان حدود 3 بار استفاده از این محصول توصیه می‌شود، اما برای محصولات زراعی 2 بار نیز کافی است. برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید در زمان‌هایی که توصیه شد از کود گوگرد مایع استفاده کنید.

میزان مصرف گوگرد مایع

 • برای محصولات زراعی به شیوه محلول‌پاشی 2-1 لیتر در هر هکتار، به شیوه کود آبیاری 5-4 لیتر در هر هکتار
 • برای محصولات باغی به شیوه محلول‌پاشی 2-1 لیتر در هزار لیتر آب، به شیوه کود آبیاری 7-5 لیتر در هکتار

میزان مصرف گوگرد مایع در روش آبیاری برای گیاهان متفاوت است.

به عنوان مثال:  برای گندم و جو و برنج و ذرت در کل تمام غلات میزان مصرف آن ۱۲ لیتر در هر هکتار دو مرتبه است. یک بار در زمان گلدهی و بار دیگر در زمان خمیر شدن دانه‌ها است.

برای درختان میوه هم مانند غلات ۱۲ لیتر در هکتار است و مصرف آن نیز دو مرتبه است که یکبار قبل از گل دادن و دفعه بعد ۲۰ روز قبل از برداشت است.

برای کشت زعفران ۱۴ لیتر در هر هکتار باید مصرف شود و تعداد دفعات آن دو مرتبه در زمان کشت و گل‌دهی است.

برای علوفه‌جات و یونجه یکبار ۲۰ روز قبل از برداشت محصول استفاده می‌شود.

برای درخت انگور باید ۱2 لیتر در هکتار، یکبار قبل از غوره دادن و یک بار بعد از غوره شدن باید استفاده گردد.

در زمان‌های نزدیک به برداشت محصول، استفاده از گوگرد مایع می‌تواند به کیفیت و طول عمر محصول کمک کند.

 شایان ذکر است که ارقام گفته شده در بالا کلی می باشد و بهترین کار برای فهمیدن میزان مصرف مطالعه راهنمای محصول کودی و مشاوره گرفتن از کارشناس می باشد .

گوگرد مایع غیراکسیده (اکتیو) آرامین

گوگرد مایع 1 و 5 لیتری ارامین

کود گوگرد مایع غیراکسیده (آرامین) با محیط‌ زیست سازگار است و با دفع آفات و تقویت محصولات هزینه‌های کشاورزی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. ماده آلی موجود در این محصول موجب فعال شدن باکتری‌های مفید خاک شده و عملاً اکسیداسیون بیولوژیکی را در خاک تسهیل می‌نماید.

ویژِگی و تمایزات:

 • گوگرد مایع غیر اکسیده کود سم دومنظوره
 • کاهش استفاده از کودهای دیگر
 • آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو در خاک
 • ضدعفونی‌کننده خاک و پیشگیری از آفات
 • پیشگیری از انتشار و ابتلا بیماری‌های گیاهی
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر خشک‌سالی و سرما
 • افزایش جذب فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک
 • و …

دستورالعمل استفاده:

 • در روش محلول‌پاشی برای محصولات باغی و زراعی با غلظت 4 در هزار با رعایت اصول محلول‌پاشی (مه پاشی روی برگ‌ها) پیشنهاد می‎گردد.
 • در روش مصرف در آب آبیاری برای گیاهان زراعی حداقل 10 لیتر و برای گیاهان باغی 20 لیتر در هکتار در حداقل دو نوبت (هر نوبت زراعی 5 باغی 10 لیتر).
 • برای مزارع می‌توان حداقل دو هفته قبل از کاشت استفاده شود. – بهترین ساعت محلول‎پاشی صبح زود یا غروب آفتاب هست. (در شرایط بدون وزش باد یا باران) – بهترین زمان محلول‎پاشی 24 ساعت قبل از آبیاری است. در غیر این صورت در زمان گاو رو شدن خاک (F.C= حد ظرفیت مزرعه) محلول‎پاشی انجام شود.
 • جهت موارد کنترلی با کارشناسان شرکت تماس گرفته شود.

منابع :

2 دیدگاه

 • سلام
  آیا استفاده از گوگرد مایع بعد از صدمه دیدن فیزیکی گیاه مثل بارش تگرگ توصیه میشود یا خیر؟؟

  • عرض سلام و احترام
   توصیه میشه بعد از صدمه دیدن فیزیکی به گیاه از کود استفاده نشه چون خود کود باعث ایجاد تنش در گیاه میشه
   توصیه میکنیم در این شرایط از اسیدآمینه استفاده بشه
   با تشکر
   واحد فنی شرکت آراد شیمی سبز بنیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *