نقش هیومیک اسید در کشاورزی

نقش اسید هیومیک در کشاورزی 2022

معرفی ونقش هیومیک اسید در کشاورزی   اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺗﯿﺮه رﻧﮓ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي خشکی و آبی اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ بخشی از مواد آلی است که از رسوب الکالین با مواد قلیایی آبی وقتی pH به ... ادامه مطلب
ماده آلی چیست ؟

ماده آلی چیست ؟

نقش کود آلی مایع در کشاورزی ماده آلی چیست ؟ مواد آلی منابع تامین عناصر غذایی و انرژی مورد نیاز میکرو ارگانیسم ها هستند. استفاده از کود های آلی برای حفظ حاصلخیزی خاک، بهبود شرایط فیزیکی وشیمیایی آن و حفظ ... ادامه مطلب
نقش عناصر غذایی در گیاهان

نقش عناصر غذایی در گیاهان

عناصر غذایی در گیاهان اهمیت تغذیه مناسب در گیاه گیاهان برای رشد و نمو و ادامه حیات خود نیاز به مواد غذایی دارند. مقدار عناصر برای انواع گیاهان متفاوت است. در بیشتر خاک‌ها مقدار نسبی این عناصر برابر نیاز طبیعی ... ادامه مطلب
آمینو کلات آهن در کشاورزی

آمینو کلات آهن در کشاورزی

آمینو کلات آهن در کشاورزی آهن تولید کلروفیل و سبزینه برگ گیاهان تا اندازه زیادی وابسته به عنصر آهن است. آهن را می‌توان یکی از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی یا کم‌مصرف دانست که علائم کمبود آن در گیاهان به‌صورت کاهش سبزینگی ... ادامه مطلب